ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

Info za uporabnike

Sprememba lastništva/plačnika/naslova uporabnika

Pošljete lahko zahtevek v pisni obliki ali pa se osebno oglasite na sedežu našega podjetja.

Predložiti je potrebno:

 • verodostojno listino (kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklep o dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, najemno pogodbo),
 • potrdilo o stalnem prebivališču (v primeru spremembe naslova),
 • davčno številko in
 • stanje vodomera.

Z novim uporabnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.

Pozor: Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa. 

Reklamacija računa

 Uradne ure

 • PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00

 • PET: 8.00-10.00 in 11.00-13.00

 Telefonska številka v času uradnih ur

 • +386 (3) 42 50 300
Obrazci in vloge
Sporočanje stanja vodomera

Uporabniki  lahko javijo stanje vodomera na enega izmed spodaj navedenih načinov. Podatki, ki jih pri sporočanju potrebujete, so: priimek in ime, naslov priključka, številka števca in stanje števca.

 

E-poslovanje

E-oblika – PDF račun

Na vaš elektronski naslov lahko prejemate e-obliko računa storitve (format PDF) namesto papirnate oblike po navadni pošti. 

Če imate plačilo urejeno preko direktne obremenitve (nekdanjih trajnikov), potem morate:

 1. Izpolniti obrazec Vloga za izdajo e-oblike računa in

 2. Podpisan obrazec pošljite na naš naslov: Vodovod-kanalizacija, Lava 2a, 3000 Celje.

E-račun

Na prejemanje računa v elektronsko banko se lahko prijavite odjemalci podjetja Vodovod-kanalizacija Celje, ki ste komitenti banke s podporo storitve e-računov in ste hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

S prijavo na e-račun v spletni banki ne boste več prejemali računov v papirni obliki, seveda pa se lahko v primeru potrebe računa v priponki PDF iz spletne banke še vedno izpišete. Takšen prejeti račun lahko poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc. Arhiv spletne banke vam omogoča enostaven pregled nad že poravnanimi računi in stroški. Papirne evidence so tako odveč.

E-račun je izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek v obliki XML, ki je namenjena za nadaljnjo računalniško obdelavo (primerno za podjetja) in obliki PDF, namenjeni za vpogled ali v primeru potrebe za izpis računa.

Kako se lahko prijavim na prejemanje e-računa v spletno banko?

Prijava je možna elektronsko, preko vaše spletne banke. Za prijavo poleg osebnih podatkov potrebujete še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete na levi strani UPN položnice (referenca prejemnika).

Direktne bremenitve SEPA

Če ne uporabljate spletne banke, a želite kljub temu odpraviti skrbi in delo z vsakomesečnim plačevanjem računov, si lahko plačilo naših računov uredite preko sistema direktne bremenitve – trajnika. Za odprtje trajnega naloga se oglasite poslovalnici NLB na Mariborski cesti 1c v Celju in ne pozabite s sabo vzeti osebnega dokumenta in bančne kartice. Uredili vam bodo vse potrebno, vi pa boste v prihodnje morali biti pozorni le na to, da je bil odtegljaj na vnaprej dogovorjen datum v mesecu res izveden.

Poslovalnica NLB Celje

Mariborska 1c
3000 Celje

Telefon: (03) 428 02 00
Telefaks: (03) 548 46 01

Delovni čas:
pon-pet 8.00-12.00 in 14.30-17.00

Pregled porabe

Porabo si lahko ogledate v portalu Komunala-info.

Kako se prijavim v portal Komunala-info?  

 1. Za prijavo v portal Komunala info najprej izberete ponudnika in nato kliknite prva prijava.
 2. Sledite navodilu čarovnika in prepišite zahtevane podatke s položnice storitev.
Komunala info

Komunala-info omogoča:

 • Vpogled v podatke izdanih računov
 • Vpogled v stanje obveznosti in o plačilih
 • Vpogled v zgodovino odčitkov
 • Naročanje na elektronsko obliko računa
 • Javljanje stanja vodomerov
 • Javljanje števila oseb in delilnih razmerij v večstanovanjskih objektih (samo za upravnike)
Komunalna infrastruktura na spletu

Komunalno infrastrukturo javnega podjetja Vodovod-kanalizacija najdete na spletni strani iobčina:http://gis.iobcina.si/gisapp/ . Gre za priročen prostorski prikaz številnih podatkov, med drugim je tudi prikazano:

 • vodovodno omrežje po materialu in po dimenziji
 • kanalizacijsko omrežje
 • hidranti

Praktični nasveti

Kako varčevati z vodo

Kljub temu da je na našem območju pitne vode dovolj tudi v sušnih obdobjih, se zavedamo, da čisti vodni viri niso neusahljivi. Zato v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija spodbujamo odgovoren odnos do vode in njeno varčno rabo ter tako posredno zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo.

Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic podnebnih sprememb.

  
V KOPALNICI

Med umivanjem zob in britjem zapirajmo pipo. Uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad. Skrajšajmo čas tuširanja. Premislimo, ali je res treba brisače menjati vsak dan. Preverimo, ali splakovalnik v stranišču pušča. Zamenjajmo stari splakovalnik v stranišču z novim, dvostopenjskim. Ne uporabljajmo stranišča za odplakovanje uporabljenih papirnih robčkov, po uporabi jih odvrzimo v koš.


V GOSPODINJSTVU

Posodo raje operimo v pomivalnem stroju kot ročno. Če posodo pomivamo ročno, med čiščenjem z detergentom zapirajmo vodo. Pralne in pomivalne stroje vključimo šele tedaj, ko so napolnjeni. Zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo. Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje zamrznjene hrane. Ob nakupu novih pomivalnih in pralnih strojev preverimo, če so varčni ter ali omogočajo nastavitev količine umazane posode ali perila.


NA VRTU

Za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico. Vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo, uporabimo za zalivanje rož. Naravnajmo rezilo kosilnice na višjo raven. Višje trave ščitijo korenine pred izsušitvijo in zmanjšajo potrebe po zalivanju. Če voda odteka z zelenice ali vrta, zmanjšajmo intenziteto zalivanja ali zalivajmo v krajših časovnih intervalih. Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito pometimo.

 

Kaj lahko naredimo sami za večjo poplavno varnost
Kako vzdrževati hišno vodovodno omrežje?
 1. Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj dve minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.


 2. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.


 3. Na mestih, kjer voda zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je potrebno slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je potrebno enkrat tedensko spirati vodo iz slepih rokavov. 

Dokument Priporočila lastnikom za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je v celoti objavljen na spletni strani gov.si/pitna-voda/

Kako zavarovati klet ali pritličje pred zaplavitvijo iz kanalizacije?

Povsem normalno je, da se zaradi odtekanja padavinske vode v kanalizacijo gladina vode v kanalih dvigne. Pri močnejših nalivih je enkrat letno tudi dopustno, da se zaradi polnih kanalov voda zadržuje po ulicah, v lokalnih depresijah in podobnih prostorih, ter nato odteče, ko naliv mine. Takšen način se je uveljavil zaradi racionalne gradnje kanalizacijskega omrežja in je običajen tako v Evropi kot v svetu. Posledično pa to zahteva takšno izvedbo hišnih priključkov, ki preprečuje zaplavitev kletnih prostorov iz kanalizacije.

Rešitve so dokaj enostavne in v praksi preizkušene:

 • Pritličja naj bodo nekoliko višja od nivoja ulice.
 • Odpadne vode iz zgornjih nadstropij naj se odvajajo ločeno. Če so objekti podkleteni, se naj odpadna voda, ki nastaja v pritličju in zgornjih nadstropjih, odvede direktno v javno kanalizacijo.
 • Odpadno vodo iz kleti se ne sme direktno priključiti na javno kanalizacijo, ampak jo je potrebno s pomočjo hišnega črpališča črpati v kanalizacijo.
 • Zaščita kanala s povratno loputo. Izjemoma lahko zaščitimo hišni priključek samo s povratno loputo. Vendar v času visokih vod hišnih odtokov ne smemo uporabljati, da ne povzročimo poplave z lastno odpadno vodo.
 • Prevodnost hišnega priključka in interne kanalizacije. Zagotoviti je potrebno zadostno prevodnost hišnega priključka in interne kanalizacije. Kratkotrajni, a zelo močni nalivi v kanalizacijskem sistemu ne povzročijo velikega dviga gladine, se pa pogosto zgodi, da zaplavitev povzročijo vode s strehe in dvorišča, ker odtočna cev ni sposobna sprejeti vse vode. V praksi ugotavljamo, da je veliko primerov, kjer so hišni kanalizacijski priključki kletnih prostorov izgrajeni brez strokovnih usmeritev. Zato opozarjamo tudi uporabnike, ki trenutno nimajo problemov, da takšna možnost zaplavitve iz kanalizacije obstaja in jim predlagamo, da si pravilno uredijo hišni kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo. 
Kaj je prepovedano spuščati v kanalizacijo?

V kanalizacijo ne sodijo:

 • živalski iztrebki (gnojevka, hlevski gnoj)
 • tekoči odpadki iz klavnic, vinskih kleti, mlekarn...
 • sveže ali pregnito blato iz greznic
 • odpadna olja in naftni derivati
 • trdni odpadki iz gospodinjstev
 • barve, topila, škropiva
 • dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila, silažne vode
 • organski odpadki (ostanki hrane, pokošena trava, listje), gradbeni odpadki (malta, cement, deske), kakršnikoli trdi odpadki (tekstil, drobni plastični predmeti, embalaža) …

Mestna blagajna

Obveznosti s položnice lahko poravnate brez provizije na:

MESTNI BLAGAJNI Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9 (vhod z Ljubljanske)

Delovni čas:

 • pon., tor., čet.: 8.00-14.30 h
 • sreda: 8.00-16.30 h
 • petek: 8.00-12.30 h

Plan praznjenj geznic in MKČN 2017

Za ogled seznama predvidenih praznjenj kliknite tukaj. 

Več 

Zanima me

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 318
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM