Skok do osrednje vsebine
ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

Čistilna naprava Dobrna

Splošno

Čistilna naprava Dobrna je locirana na levem bregu reguliranega potoka Dobrnice in je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod iz javne kanalizacije Dobrne.

Očiščena voda se izliva v potok Dobrnico.

Zgrajena je bila v letih 1980-82.  

Obremenitev čistilne naprave

Gre za nizko obremenjeno biološko čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata, ki je bila v 1. fazi grajena za 2000 PE oziroma za 120 kg BPK5/dan in maksimalno hidravlično kapaciteto 27 l/s (vključno s padavinskim dotokom). 

Zaradi strožjih predpisov o kakovosti efluentov čistilnih naprav je bila zaradi zagotavljanja predpisane kakovosti efluenta zmanjšana kapaciteta rekonstruirane ČN na 1800 PE. Povprečna letna hidravlična obremenitev je 37m3/h.

Zaradi razširitve kapacitet v Termah Dobrna ter predvidenih novogradenj na območju Občine Dobrna se je zaradi povečane obremenitve dotoka v letu 2008 pričelo s širitvijo in posodobitvijo ČN Dobrna na končno hidravlično in biokemijsko obremenitev 4.000 PE. V večji meri so se ohranili ter primerno sanirali vsi obstoječi objekti z izjemo objekta mehanskega predčiščenja, ki je bil porušen in zgrajen na novo. Biološka stopnja je sistem čiščenja z aktivnim blatom in podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Razširjena ČN Dobrna je začela poskusno obratovati januarja 2010.

Širitev ČN Dobrna je bila del celovitega projekta "Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje - Projekt Celje" in sofinancirana iz kohezijskih sredstev.

Tehnologija čiščenja 

Tehnologija čiščenja obsega:

1. Mehansko predčiščenje:

 • avtomatsko čiščene grobe grablje z dodatno grobo rešetko
 • izravnalni (zadrževalni) bazen s črpališčem
 • avtomatsko čiščene fine grablje
 • lovilec olj in maščob
 • peskolov
 • klasifikator peska

2. Biološko čiščenje:

 • denitrifikacija
 • nitrifikacija
 • Usedanje blata
 • Zgoščanje blata

Obdelava blata

Blato iz zalogovnika odvečnega blata se odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.