ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

Čistilna naprava Frankolovo

Splošno

Čistilna naprava (ČN) Frankolovo leži na desnem bregu potoka Tesnica od naselja Frankolovo proti Ivenci. Je čistilna naprava, namenjena čiščenju komunalne odpadne vode s širšega območja Frankolovega. Odpadna voda doteka na čistilno napravo s pomočjo ločenega kanalizacijskega sistema. Biološko očiščena odpadna voda se po izgradnji čistilne naprave izteka v vodotok Tesnico.

Prispevno območje obsega:

 • naselje Frankolovo
 • Globoče,
 • Verpete,
 • Rakovo stezo in
 • Stražico.

Proces čiščenja komunalne odpadne vode, ki se vrši na ČN, zagotavlja primarno mehansko in sekundarno biološko čiščenje s podaljšanim odstranjevanjem dušika in fosforja, za kapaciteto 800 PE.

Odvečno blato se shranjuje in zgoščuje v bazenu za odvečno blato in odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

Tehnologija čiščenja 

Mehansko predčiščenje:
- Črpališče
- Mehansko čiščene fine grablje
- Peskolov
- Izravnalni bazen s črpališčem
- Lovilec olj in maščob ter bazen za odvečna olja in maščobe

Biološko čiščenje:
- Selektorji
- Denitrifikacija
- Nitrifikacija
- Naknadni usedalnik
- Bazen za odvečno blato

Parametri vtoka

Dnevna obremenitev:
BPK5 200 mg/l
KPK 400 mg/l
TSS 233 mg/l
Ntot 37 mg/l


Tehnologija zagotavlja naslednje iztočne parametre:

BPK5 <MDK: 30 mg/l
KPK <MDK: 150 mg/l
Amonijev dušik <MDK: 5 mg/l
Nitratni dušik <MDK: 5 mg/l
Skupni dušik <MDK: 15 mg/l
Skupni fosfor <MDK: 2 mg/l
Neraztopljene snovi <MDK: 30 mg/l

Učinek čiščenja po KPK mora biti minimalno 98 % in po BPK5 minimalno 95 %.

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.