Skok do osrednje vsebine
ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

Čiščenje odpadnih voda

Naravi vračamo čisto vodo!

Na območju, kjer je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode Vodovod-kanalizacija d.o.o., je v večini strnjenih naselij že zgrajena javna kanalizacija. 

V preteklosti se je odpadna voda od onesnaževalcev neočiščena zlivala preko pretočnih greznic, odprtih jarkov ter zaprte kanalizacije v vodotoke, podtalnico in jezera. Z izgradnjo kanalizacije so se posamezni iztoki kanalizacije povezovali in nastajala so kanalizacijska omrežja oziroma sistemi, ki so se do izgradnje čistilnih naprav v vodotoke zlivali še vedno neočiščeni. 

Posamezni individualni iztoki odpadne vode se danes stekajo v sekundarno kanalizacijo, ta pa se združuje v primarno kanalizacijo, ki jo predstavljajo rajonski in glavni zbiralniki. Posamezni kanalizacijski sistemi se končujejo s komunalnimi čistilnimi napravami

Kanalizacijski sistemi

Na našem območju imamo naslednje kanalizacijske sisteme, ki so zaključeni s čistilnimi napravami:

Kanalizacijski sistem Celje, ki se končuje s Čistilno napravo Celje in ki odvaja odpadne vode s prispevnega območja mesta Celje ter primestnih naselij Ostrožno, Lopata, Medlog, Lokrovec, Dobrov, Šmarjeta, južni del Zadobrove in Ljubečne, Leskovec, Trnovlje, del Prekorja, del Škofja vas, Bukovžlak, Žepina, Štore, Kompole, Prožinsko vas, Pečovnik, Slance, Teharje, Levec, Drešinja vas, Polule, Zagrad, Košnica, Tremarje.
Kanalizacijski sistem Škofja vas, ki odvaja odpadne vode Vojnika, Arclina, Zdla Zadobrove, dela Ljubečne, Škofje vasi in ki se končuje s Čistilno napravo Škofja vas.
Kanalizacijski sistem Dobrna, ki odvaja odpadno vodo z Dobrne, Polž, Pristove in Vinske Gorice in ki se končuje s ČN Dobrna.
Kanalizacijski sistem Nova Cerkev, ki odvaja odpadne vode Nove Cerkve ter dela Polž in se končuje s ČN Nova Cerkev.

Monitoringi čistilnih naprav

Poročila monitoringov dokazujejo, da naravi vračamo takšno vodo, kot smo jo iz nje odvzeli. Iz njih so razvidni parametri posameznih snovi, ki so prisotne v prečiščeni odpadni vodi in so v predpisanih mejah. Za ogled poročil o monitoringih čistilnih naprav kliknite tukaj.

Male komunalne čistilne naprave

Izgradnja kanalizacije je v veliki meri že izvedena, izvajala se bo le še v manjših strnjenih naseljih. Na območjih, kjer izgradnja javne kanalizacije zaradi redke poselitve in neekonomičnosti izgradnje javne kanalizacije ne  pride v poštev, morajo posamezniki odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejati z izgradnjo MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV v skladu s standardi, navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS 98/2007); 
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode

Čistilne naprave v oskrbi VO-KA Celje:

Čistilna naprava Celje
Čistilna naprava Škofja vas
Čistilna naprava Dobrna
Čistilna naprava Nova Cerkev
Čistilna naprava Opoka

CN_Dobrna

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.