Skok do osrednje vsebine
ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

 

Od 1. 1. 2022 se razpisna dokumentacija, vezana na posamezna javna naročila, ki jih vodi Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., objavlja izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče).

 

***

 

JAVNO NAROČILO - Recikel blata - CČN Celje - rok za predložitev ponudb je 18. 1. 2022, do 10.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008573/2021-W01 z dne 21. 12. 2021)

 

JAVNO NAROČILO - Obnova sistema za doziranje kemikalij na Vodarni Frankolovo - rok za predložitev ponudb je 10. 1. 2022, do 10.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008355/2021-W01 z dne 10. 12. 2021)

 

JAVNO NAROČILO - Strojno čiščenje kanalizacije - rok za predložitev ponudb je 10. 12. 2021, do 11.00 (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008042/2021-W01 z dne 26. 11. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 3. 12. 2021, do 11.00 ure (objava na Portalu JN007867/2021-W01 z dne 19. 11. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje - rok za predložitev ponudb je 22. 11. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN007388/2021-W01 z dne 28. 10. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja za obdobje treh let - rok za predložitev ponudb je 8. 11. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN006992/2021-E01 z dne 12. 10. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda na Lavi na območju VOC-a v Celju - rok za predložitev ponudb je 13. 10. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN006601/2021-W01 z dne 28. 9. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 28. 09. 2021 do 11:00 ure (objava na Portalu JN006119/2021-E01 z dne 7. 9. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 174-454986)  Prejem ponudb zaključen

JAVNO NAROČILO - Nabava vodomerov DN20 za leto 2021 in 2022 - rok za predložitev ponudb je 27. 9. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005912/2021-W01 z dne 31. 8. 2021 Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov - rok za predložitev ponudb je 14. 09. 2021 do 11:00 ure (objava na Portalu JN005552/2021-E01 z dne 12. 8. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 156-414777) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje - rok za predložitev ponudb je 31. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005452/2021-W01 z dne 10. 8. 2021Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda fi 500 mm od vodarne Medlog do jaška pri Vrtnarski šoli - rok za predložitev ponudb je 16. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN005081/2021-W01 z dne 23.7.2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Iršičevi, Pucovi in Goriški ulici na Lavi v Celju - rok za predložitev ponudb je 11. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN004817/2021-W01 z dne 15. 7. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda in ceste v Stritarjevi ulici - rok za predložitev ponudb je 2. 8. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN004616/2021-W01 z dne 8. 7. 2021) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Zamenjava potopnih mešal v dveh aeracijskih bazenih na ČN Celje - rok za predložitev ponudb je 9. 7. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003990/2021-W01 z dne 15. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda v Šercerjevi in Škvarčevi ulici v Celju- rok za predložitev ponudb je 1. 7. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003901/2021-W01 z dne 11. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, kanalizacije, plinovoda in cestišča v Ipavčevi (odsek od Gregorčičeve ulice do policijske postaje) - rok za predložitev ponudb je 30. 6. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003900/2021-W01 z dne 11. 6. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova starega vodovoda LŽ 175 od Keršove ulice proti Arclinu na območju Občine Vojnik - I. etapa - rok za predložitev ponudb je 2. 6. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu  JN003075/2021-W01 z dne 14. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda sočasno z izgradnjo manjkajoče kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik - rok za predložitev ponudb je 7.6.2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN003014/2021-E01 z dne 12. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževanje vegetacije na občinskih cestah v Mestni občini Celje (ponovitev) - rok za predložitev ponudb je 19. 5. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN002806/2021-W01 z dne 4. 5. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dobava električne energije za obdobje 2022 - 2024 - rok za predložitev ponudb je 14. 5. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN002364/2021-E01 z dne 15. 4. 2021 in v dodatku k Uradnemu listu EU pod št. 2021/S 074-189828) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževanje vegetacije na občinskih cestah v Mestni občini Celje - rok za predložitev ponudb je 28. 4. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN001942/2021-W01 z dne 31. 3. 2021 s spremembo JN001942/2021-K01 z dne 14. 4. 2021 ter JN001942/2021-K02 z dne 16. 4. 2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let - rok za predložitev prijav je 2. 4. 2021 do 11.00 ure (objava na Portalu JN001582/2021-B01 z dne 17. 3. 2021) - Prejem prijav zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova talnih obeležb in zaris novih obeležb po odločbah Mestne občine Celje na področju občinskih cest - rok za predložitev ponudb je 9. 3. 2021 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001011/2021-W01 z dne 23.02.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izvedba vodovoda in kanalizacije Ribiški dom - Šmartinsko jezero - rok za predložitev ponudb je 12. 3. 2021 (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN000938/2021-W01 z dne 19.02.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda LŽ fi 175 mm od Razdelja do Nove Cerkve - I. faza (od profila 23 do 74) - rok za predložitev ponudb je 27. 1. 2021 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN000139/2021-W01 z dne 13.1.2021) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda v naselju Ilovca v občini Vojnik - rok za predložitev ponudb je 23. 12. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007624/2020-W01 z dne 8. 12. 2020) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 17. 12. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007538/2020-W01 z dne 3. 12. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova komunalnih vodov (kanalizacija in vodovod) v Ulici bratov Vošnjakov - rok za predložitev ponudb je 30. 10. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN006438/2020-W01 z dne 16. 10. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 24. 9. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN005599/2020-W01 z dne 10. 9. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova komunalnih vodov (kanalizacija in vodovod) ter ceste Na Rebri in Lešničarjevi ulici v Celju - rok za predložitev ponudb je 16. 7. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN004193/2020-W01, z dne 2.7.2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova cevovoda od vodnjakov B, D, G in E do Vodarne Medlog - 2. faza - rok za predložitev ponudb je 14.7.2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN004142/2020-W01, z dne 30. 6. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava goriva v dveh sklopih za obdobje štirih let - rok za predložitev ponudb je 24. 6. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN003658/2020-W01, z dne 10. 6. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dograditev sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v Travniški ulici - rok za predložitev ponudb je 28.04.2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN002299/2020-W01, z dne 9. 4. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov ob Dečkovi cesti in v Šaranovičevi ulici v Celju - rok za predložitev ponudb je 16. 4. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001952/2020-W01, z dne 25.03.2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije v Kašovi ulici v Vojniku - rok za predložitev ponudb je 18. 3. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001336/2020-W01, z dne 3. 3. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov za obdobje enega leta - rok za predložitev ponudb je 5. 3. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001039/2020-W01 z dne 19. 2. 2020) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda PVC 225mm in kanalizacije med Hudinjo in Novo vasjo v Celju - rok za predložitev ponudb je 20. 1. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008915/2019-W01 z dne 24. 12. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje za zimsko sezono 2020/2021 - rok za predložitev ponudb je 6. 1. 2020 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008348/2019-B01 z dne 29. 11. 2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2019/S 232-569271) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Video snemanje cest v Mestni občini Celje za banko cestnih podatkov in video zajem podatkov o ožjem mestnem jedru Celja v 3D tehniki - rok za predložitev ponudb je 23. 12. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN008227/2019-B01 z dne 25. 11. 2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU pod oznako 2019/S 228-559572) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini - Zlaka - Šentjungert - rok za predložitev ponudb je 22.11.2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007764/2019-W01 z dne 7.11.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 12. 11. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN007596/2019-W01 z dne 29.10.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Rekonstrukcija nadstršnic na sedežu podjetja Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje - rok za predložitev ponudb je 22. 10. 2019 do 11.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN006988/2019-W01 z dne 8. 10. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova elektroinštalacij in opreme v Vodarni Medlog - 2. faza - rok za predložitev ponudb je 28. 8. 2019 do 11.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005702/2019-W01 z dne 9. 8. 2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prevzem in odstranjevanje blata iz Čistilne naprave Celje v času nedelovanja Toplarne Celje - rok za predložitev ponudb je 27. 8. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005398/2019-E01 z dne 29.07.2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2019/S 145-358445) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 6. 8. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN004434/2019-E01 z dne 25.06.2019 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2019/S 121-297351) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov (ponovljeno javno naročilo) - rok za predložitev ponudb je 19.06.2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003870/2019-W01 z dne 7.06.2019) - prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov - rok za predložitev ponudb je 24.04.2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002133/2019-W01 z dne 9. 4. 2019) - prejem ponudb zaključen 

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov - rok za predložitev ponudb je 18. 3. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001295/2019-W01 z dne 7. 3. 2019) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Izposoja in postavitev cestnih zapor po odločbah Mestne občine Celje - rok za predložitev ponudb je 11. 1. 2019 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008632/2018-W01 z dne 18. 12. 2018) Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Strojno čiščenje kanalizacije - rok za elektronsko predložitev ponudb je 9. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007484/2018-W01 z dne 26. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Rekonstrukcija kolektorja Dobrna - Čistilna naprava Dobrna - I. faza - rok za elektronsko predložitev ponudb je 6. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007401/2018-W01 z dne 24. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Gradbena dela pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za obdobje treh let - rok za elektronsko predložitev ponudb je 5. 11. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007226/2018-E01 z dne 17. 10. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v vzhodnem delu Tržaške in Vipavske ulice v Celju - rok za predložitev ponudb je 4. 10. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN006557/2018-W01 z dne 21. 9. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda in vodovodnih priključkov v Ulici Frankolovskih žrtev in Bezenškovi ulici na Hudinji v Celju - rok za elektronsko predložitev ponudb je 18. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN006157/2018-W01 z dne 6. 9. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda PVC DN 315 mm Frankolovo - Celje (odsek v naselju Frankolovo) - rok za elektronsko predložitev ponudb je 5. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005736/2018-W01 z dne 21. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 mm cinkarniški jašek - Slance (odsek ob cinkarniškem jašku) - rok za elektronsko predložitev ponudb je 3. 9. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005689/2018-W01 z dne 17. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova javne poti JP 932 751 z odvodnjavanjem v Skaletovi ulici v Celju - rok za elektronsko predložitev ponudb je 29. 8. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005668/2018-W01 z dne 16. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Obnova kanalizacije, vodovoda, vodovodnih priključkov, plinovoda ter rekonstrukcija ceste v Trubarjevi ulici v Celju - III. faza - rok za elektronsko predložitev ponudb je 17. 8. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005374/2018-W01 z dne 2. 8. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Prestavitev javnega vodovoda na območju predvidene polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje - rok za elektronsko predložitev ponudb je 9. 7. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN004289/2018-W01 z dne 26. 6. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Dobava električne energije za obdobje 2019-2021 - rok za predložitev ponudb je 22. 6. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003199/2018-E01 z dne 18. 5. 2018 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2018/S 095-217210 z dne 19. 5. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let - rok za predložitev prijav je 28. 3. 2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001411/2018-B01 z dne 9. 3. 2018) - Prejem prijav zaključen

 

 DRUGA FAZA - za javno naročilo Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje - ponudbe oddajo kandidati s priznano sposobnostjo - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - Košnja trave obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov - rok za predložitev ponudb je 26. 3. 2018 do 10.00 ure (objava na portalu javnih naročil pod oznako JN001532/2018-W01 z dne 13. 3. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova talnih obeležb na področju občinskih cest v Mestni občini Celje - rok za predložitev ponudb je 12.02.2018 do 10.00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN000486/2018-W01 z dne 29. 1. 2018) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Nabava volumetričnih vodomerov DN 20 - rok za predložitev ponudb je 18. 12. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009989/2017-W01 z dne 4. 12. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice na Lipi v Štorah - rok za predložitev ponudb je 8. 12. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009718/2017-W01 z dne 21. 11. 2017 s spremembami JN009718/2017-K01 z dne 27. 11. 2017 in JN009718/2017-K02 z dne 29. 11. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda fi 450mm ob Dečkovi cesti v Celju (Odsek na območju PGE/poklicna gasilska enota) - rok za predložitev ponudb je 20. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009308/2017-W01 z dne 3. 11. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Medlog (območje Slovenijales, Joštov mlin) in rekonstrukcija vodovoda PVC DN 250 v Medlogu - rok za predložitev ponudb je 14. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN009171/2017-W01 z dne 27. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova cevovoda od vodnjakov B, D, G in E do vodarne Medlog - I. faza - rok za predložitev ponudb je 26. 10. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008823/2017-W01 z dne 12. 10. 2017) - Prejem ponudb je zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Izvajanje poštnih storitev - distribucija pisemskih kuvert do uporabnikov - rok za predložitev ponudb je 27. 10. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008740/2017-W01 z dne 10. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov - rok za predložitev ponudb je 6. 11. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN008617/2017-E01 z dne 3. 10. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let - rok za predložitev ponudb je 18. 9. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007655/2017-W01 z dne 22. 8. 2017) - Prejem ponudb je zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe - faza 1 - kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov - rok za predložitev ponudb je 8. 8. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007045/2017-W01 z dne 25. 7. 2017 s spremembo JN007045/2017-K01 z dne 27. 7. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - Obnova vodovoda LTŽ fi 175mm na odseku Zlateče-Razdelj pred obnovo regionalne ceste R3-693/2302 (Nova Cerkev-Socka-Vitanje) - rok za predložitev ponudb je 28. 7. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod onako JN006849/2017-W01 z dne 17. 7. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA fi 400mm NA OBMOČJU TEHARIJ - II. FAZA - rok za predložitev ponudb je 19. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005514/2017-W01 z dne 31. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA VODOVODA PVC DN 315mm TEHARJE - ŠTORE (ODSEK OD JAŠKA 2 DO JAŠKA Z ODCEPOM ZA ŠTORE STEEL) - rok za predložitev ponudb je 8. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005284/2017-W01 z dne 23. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - ČISTILNA NAPRAVA ODPADNIH VODA ŠKOFJA VAS - OBNOVA MEHANSKE STOPNJE ČIŠČENJA - rok za predložitev ponudb je 22. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005138/2017-E01 z dne 18. 5. 2017 s spremembami JN005138/2017-K01 z dne 19. 5. 2017, JN005138/2017-K02 z dne 5. 6. 2017, JN005138/2017-K03 z dne 6. 6. 2017 in JN005138-K04 z dne 7. 6. 2017 in JN005138-K05 z dne 8. 6. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE, OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE V NASELJU LESKOVEC IN ZADOBROVA V MESTNI OBČINI CELJE - SEVERNO OD CESTE TRNOVLJE-LJUBEČNA - II. FAZA - rok za predložitev ponudb je 1. 6. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN005098/2017-W01 z dne 17. 5. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - IZVAJANJE PREISKAV KVALITETE PITNE VODE V VODOVODNIH SISTEMIH IN MONITORINGA NA ČISTILNIH NAPRAVAH V UPRAVLJANJU VODOVOD - KANALIZACIJA, D.O.O., CELJE - rok za predložitev ponudb je 3. 5. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN003321/2017-W01 z dne 14. 4. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - STROJNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE ZA OBDOBJE DVEH LET - rok za predložitev ponudb je 11. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002377/2017-W01 z dne 28. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - NABAVA TEKOČEGA POLIMERA ZA DEHIDRACIJO BIOLOŠKEGA BLATA - rok za predložitev ponudb je 13. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002355/2017-W01 z dne 28. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - ODVOD KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VOD NA OBMOČJU KOŠNICE (KANAL K 1.0 - I. FAZA; RAZBREMENILNI OBJEKT IN SIFONSKO PREČKANJE SAVINJE) - rok za predložitev ponudb je 10. 4. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN002121/2017-W01 z dne 22. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

JAVNO NAROČILO - KOŠNJA TRAVE, OBSEKOVANJE IN OBREZOVANJE RASTLINJA NA OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI CELJE TER NA OBMOČJU OBJEKTOV ZA OSKRBO S PITNO VODO IN KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV - rok za predložitev ponudb je 24. 3. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001833/2017-W01 z dne 13. 3. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - NABAVA IN PREVOZ KEMIKALIJ ZA PRIPRAVO PITNE VODE 2017-2019 - rok za predložitev ponudb je 1. 3. 2017 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN001098/2017-W01 z dne 16. 2. 2017) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO – VKLJUČITEV VRTINE BRDCE (B-1) V VODOVODNI SISTEM NASELJA BRDCE NAD DOBRNO - rok za predložitev ponudb je 7. 12. 2016 do 10:00 ure (objava na Portalu javni naročil pod oznako JN007291/2016-W01 z dne 17. 11. 2016) - Prejem ponudb zaključen

 

 

JAVNO NAROČILO - OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA fi 400 in fi 300 mm NA OBMOČJU TEHARIJ - rok za predložitev ponudb je 28. 11. 2016 do 10:00 ure (objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN007173/2016-W01 z dne 11. 11. 2016) - Prejem ponudb zaključen

 

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.