ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Z uresničevanjem naše osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vzdrževanja občinskih cest pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju območja in preprečevanju onesnaževanja okolja.

Naša prizadevanja gradimo na:

1. STRANKI

 • Skrbno spremljamo, prepoznavamo in izpolnjujemo tako sedanje in prihodnje potrebe odjemalcev in drugih udeleženih strani kot tudi zahteve zakonodaje in predpisov na področju kakovosti in dejavnosti podjetja.
 • Omogočamo uporabnikom dostop do informacij o kvaliteti pitne vode, obremenitvi odpadne vode, učinku čiščenja odpadne vode in motnjah na sistemu oskrbe.
 • Zagotavljamo hitro in kakovostno odpravo morebitnih motenj na sistemu oskrbe.

2. OKOLJU

 • Sledimo trendom na področju tehnologije in opreme, vključno s prepoznavanjem najboljših praks doma in v svetu.
 • Pri vsakodnevnem delu se zavedamo okoljske odgovornosti in jo upoštevamo.

3. STORITVAH

 • Skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev ob zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, in sicer tako da zagotavljamo:
  -  zadostne količine kakovostne pitne vode,
  -  ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, zbranih v kanalih,
  -  redno vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema tako, da preprečimo nastajanje motenj zaradi okvar na sistemih,
  -  varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa na javnih cestah v Mestni občini Celje v vseh razmerah,
  -  ustrezne pogoje za varno delo naših zaposlenih,
  -  čim nižje stroške izvajanja storitev ob čim višjem nivoju storitev.


Doseganje zastavljenih ciljev je skupna naloga in odgovornost vseh zaposlenih. Z doseženo kakovostjo storitev ne smemo biti zadovoljni, temveč nam mora pomeniti vzpodbudo za še višjo kakovost.

 

POLITIKA KAKOVOSTI v pdf 

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.