Skok do osrednje vsebine
ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

Prevzem blata

Za stavbe, ki se nahajajo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, je potrebno zagotoviti:

- prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN,
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi.

Potek praznjenja

- Na območju občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, kjer ni javne kanalizacije, skladno s predpisi izvajamo sistematično praznjenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav  (MKČN) enkrat na tri leta.

- Pooblaščeni izvajalec izpraznil greznico ali MKČN enkrat v treh letih po programu.

- Ta storitev se zaračunava mesečno.

- Obračun storitev je vezan na:

  a) količino porabljene pitne vode, odčitane na vodomeru, oziroma

  b) če objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje - izračunan iz števila oseb (0,15 m³/oseba na dan)

Več podatkov o greznicah in MKČN smo zbrali v brošuri Greznice in MKČN (2013).

 

Blato se pripelje na Čistilno napravo Celje, Pečovnik 1, Celje, kjer se obdela in nato skupaj z ostalim dehidriranim blatom, ki nastaja v procesu čiščenja odpadnih, odda v Toplarno Celje, kjer se uporabi kot gorivo za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Meritve za male čistilne naprave
Za lastnike MKČN izvajalec javne službe Vodovod-kanalizacija, d.o.o., omogoča izdelavo prvih meritev oziroma ocene obratovanja MKČN po veljavnem ceniku. Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje je potrebno meritve za MKČN do 50 PE ponoviti vsako tretje leto.

greznica_web

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.