Skok do osrednje vsebine
ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

Prevzem blata

Za stavbe, ki se nahajajo na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, je potrebno zagotoviti:

- prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN,
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi.

Potek praznjenja

- Na območju občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, kjer ni javne kanalizacije, skladno s predpisi izvajamo sistematično praznjenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav  (MKČN) enkrat na tri leta.

- Pooblaščeni izvajalec izpraznil greznico ali MKČN enkrat v treh letih po programu.

- Ta storitev se zaračunava mesečno.

- Obračun storitev je vezan na:

  a) količino porabljene pitne vode, odčitane na vodomeru, oziroma

  b) če objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje - izračunan iz števila oseb (0,15 m³/oseba na dan)

Več podatkov o greznicah in MKČN smo zbrali v brošuri Greznice in MKČN (2013).

 

Blato se pripelje na Čistilno napravo Celje, Pečovnik 1, Celje, kjer se obdela in nato skupaj z ostalim dehidriranim blatom, ki nastaja v procesu čiščenja odpadnih, odda v Toplarno Celje, kjer se uporabi kot gorivo za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Meritve za male čistilne naprave
Za lastnike MKČN izvajalec javne službe Vodovod-kanalizacija, d.o.o., omogoča izdelavo prvih meritev oziroma ocene obratovanja MKČN po veljavnem ceniku. Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje je potrebno meritve za MKČN do 50 PE ponoviti vsako tretje leto.

greznica_web

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.