Skok do osrednje vsebine
ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

Vzdrževanje cest

Skladno s sprejetim Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 75/12) je izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest podeljeno javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, d.o.o., od 1. 1. 2013 dalje, v trajno izvajanje.

Gospodarska javna služba se bo izvajala na kategoriziranih občinskih cestah v Mestni občini Celje, in sicer na več kot 132 km vseh lokalnih cest, dobrih 211 km javnih poteh, javnih pešpoteh in kolesarskih poteh, slabih 76 km pločnikov in cca. 25.000 m2 parkirišč.

Vzdrževanje cest je specifična dejavnost posebnega družbenega pomena, ki skrbi za varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa na javnih cestah tako v letnem kot v zimskem času. Stanje cest bistveno vpliva na razvoj vsega gospodarstva, zato morajo ceste zagotavljati varen in čim manj oviran promet v vseh razmerah, oziroma pod določenimi pogoji v vseh vremenskih situacijah tekom celega leta. Ne nazadnje je od stanja cest zelo odvisna tudi prometna varnost vseh udeležencev v prometu in temu cilju bomo posvečali največjo pozornost.


Vzdrževanje javnih cest obsega:
- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
- večja vzdrževalna dela,
- redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje javnih cest,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- vodenje katastra,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme ter
- dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in opreme,
- druga podobna dela, ki vzdržujejo njihovo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.