Skok do osrednje vsebine
ASV mini - čiščenje voda 2

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 2

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 6

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - odpadne vode 2

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 1

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 7

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 1

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 3

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

Obseg vzdrževanja


V Mestni občini Celje je skupaj 340 km kategoriziranih občinskih cest, ki jih vzdržuje Vodovod-kanalizacija.

Dolžine občinskih cest po kategorijah:
• Lokalne ceste (LC) 90,840 km
• Glavne mestne (LG) 16,029 km
• Zbirne mestne ceste (LZ) 14,762 km
• Mestne ceste (LK) 10,969 km
• Javne poti (JP) 205,493 km
• Javne poti za kolesarje (KJ) 2,022 km
• Skupaj vseh občinskih cest 339,832 km

Poleg kategoriziranih cest se v Mestni občini Celje dodatno vzdržuje še preko 75 km pločnikov, cca. 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti.

Vzdrževanje kot gospodarska javna služba 

S 1. januarjem 2013 je bilo s strani Mestne občine Celje s pogodbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe (GJS) vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje v trajno izvajanje preneseno vzdrževanje občinskih cest na javno podjetje Vodovod-kanalizacija Celje d.o.o.

Nosilec izvajanja GJS je javno podjetje Vodovod-kanalizacija, ki je kadrovsko in tehnično opremljeno za izvajanje pregledniške službe. Vsa ostala dela, povezana z vzdrževanjem cest, izvajajo izbrani zunanji pogodbeni izvajalci, ki jim je priznana tovrstna sposobnost del, v pogodbenem odnosu.

GJS obsega redno vzdrževanje vozišč, kolesarskih poti ter pločnikov v skladu s tem, da morajo biti ceste in kolesarske poti sanirane in vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi tehničnimi predpisi o javnih cestah v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, ki so vezana na sprejet proračun MO Celje za tekoče leto.

Nadzor in koordinacijo nad izvajanjem rednih vzdrževalnih del izvaja strokovna služba MO Celje.

Program vzdrževanja občinskih cest obsega letni izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest. V letnem izvedbenem programu del, ki ga je javno podjetje dolžno posredovati strokovnim službam MO Celje do določenega roka, se za posamezno koledarsko leto določi obseg in prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest ter višina sredstev za njihovo uresničevanje. MO Celje izvedbeni program potrdi ob sprejemanju proračuna za tekoče leto.

 URADNE URE

 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ IN DOVOLJENJ
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Facebook-logo.png
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.