Kaj je KOCKVA?

KOCKVA je okrajšava za Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu. Uporablja se tudi izraz KOC VODARSTVO. Gre za začasno združenje – konzorcij 21 panožnih podjetij ter kadrovskega partnerja. Partnerstvo pokriva vsa javna podjetja na tematskem področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Kaj so kompetenčni centri za razvoj kadrov?

KOC VODARSTVO je eden izmed 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Kompetenčni centri za razvoj kadrov pomenijo pomembno investicijo in spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj poslužijo kot strateškega orodja. V okviru projekta se deli znanje z notranjimi usposabljanji, izvajajo se skupinska in individualna usposabljanja. Podjetja za usposabljanja pridobijo od 50 % do 70 % sofinanciranih sredstev, aktivnosti projektne pisarne pa so podprte v celoti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru sredstev iz Evropskega socialnega sklada podprlo povezovanje slovenskih podjetij v partnerstva za razvoj kadrov. Glavna aktivnost, ki je na voljo vključenim podjetjem, je izvedba usposabljanj.

Sredstva in čas izvajanja operacije

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo operacije je 241.493,00, €, od katerih 193.194,40 € prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 48.298,60 € sredstev pa se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije. Operacija se financira od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018. logotip evropski socialni skladjavni štipendijski sklad logotiplogotip MDDSZlogotip KOC_KVA
Več na www.kockva.si Preberite tudi:
Close Search Window