Vzdrževanje občinskih javnih cest

Vzdržujemo občinske ceste v Mestni občini Celje skladno s sprejetim Odlokom o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje.
Preberi več … 

Zimska služba

V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za zagotavljanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa. 
Preberi več …

Pregledniška služba

Vodovod-kanalizacija je kadrovsko in tehnično opremljena za izvajanje pregledniške službe. 

Izvedba cestnih zapor

Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve začasne prometne signalizacije in začasne prometne opreme na občinskih cestah.

Pri zaračunavanju cestnih zapor se uporablja Navodilo za oblikovanje cen zapor državnih cest in cenik, sprejetih na nivoju Direkcije RS za ceste  (Navodila za oblikovanje cene zapore cest.pdf) .

Comments are closed.

Close Search Window