Vodovodno omrežje

V upravljanju podjetja so vodovodni sistemi, iz katerih se z vodo oskrbuje okoli 61.000 prebivalcev občin Celje, Vojnika, Štor, Žalca, Velenja in Dobrne, manjše količine pitne vode pa prodajamo tudi za potrebe občine Šentjur in Slovenske Konjice.

Skupna dolžina vodovodnega omrežja konec leta 2023 znaša približno 923 km, od tega 94 km primarnega in 602 km sekundarnega omrežja skupaj 15 494 vodovodnih priključkov v dolžini 227 km.

Na javni vodovodni sistem je priključeno 95,5 % prebivalcev območja, kjer izvajamo javno službo, od tega v Mestni občini Celje 98,9 % prebivalcev, v občini Vojnik 85,1 % prebivalcev, v občini Štore 84,8 % prebivalcev in v občini Dobrna 87,4 % prebivalcev.

Za zagotavljanje normalne vodooskrbe na omrežju zgrajenih skupnih 212  vodooskrbnih objektov, in sicer:

  • 34 zajetij      
  • 7 vodnjakov                                                  
  • 31 črpališč
  • 9 vodarn                                                          
  • 74 vodohranov
  • 2 zbirni komori                                         
  • 53 razbremenilnikov
  • 2 klorirni postaji 
PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO

Comments are closed.

Close Search Window