PROSTO DELOVNO MESTO – REFERENT ZA SOGLASJA IN KATASTER (m/ž)


Trajanje delovnega razmerja:
nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Rok za prijavo: 3. 8. 2024


Opis dela:

 • Izdaja soglasij in dovoljenj, preverjanje skladnosti projektne dokumentacije.
 • Sodelovanje na tehničnih pregledih.
 • Spremljanje zakonodaje in priprava obrazcev.
 • Vodenje projektov gradnje in obnove infrastrukture.
 • Organiziranje in urejanje tehničnega informacijskega sistema podjetja.
 • Priprava dokumentov za priklope na javno infrastrukturo.
 • Vodenje evidenc, priprava podatkov in poročil, arhiviranje dokumentacije.
 • Urejanje zemljiško-knjižnih zadev in zakoličb komunalne infrastrukture


Pogoji:

 • Izobrazba: višješolska, višja strokovna (gradbeništvo, strojništvo) ali visokošolska 1. stopnje (gradbeništvo, strojništvo).
 • Delovne izkušnje: niso zahtevane.
 • Poskusno delo: 3 meseci.

Več o prostem delovnem mestu referent za soglasja in kataster

Za več informacij in prijavo nas kontaktirajte na: 03 42 50 300 (Petra Kodela Felicijan), info@vo-ka-celje.si


PROSTO DELOVNO MESTO – POMOČNIK VODJE OBRATA ZA CESTE (m/ž)


Trajanje delovnega razmerja:
nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Rok za prijavo: 26. 7. 2024

Opis dela:

 • Vodenje, koordiniranje, organiziranje in nadzor izvajanja vzdrževanja cest in zimske službe
 • Organiziranje potrebnih periodičnih pregledov naprav na cestnem sistemu
 • Priprava predlogov in potreb za planiranje obnove in vzdrževanja cest
 • Zagotavljanje nemotene prevoznosti cest in obveščanje uporabnikov o zaporah
 • Sodelovanje pri tehničnih pregledih in vključevanju novih cest v sistem
 • Nadomeščanje vodje obrata v času odsotnosti
 • Usklajevanje dela z ostalimi obrati ter razporejanje in nadzorovanje dela delavcev
 • Priprava podatkov in poročil, spremljanje stroke in zakonodaje 


Več o Pomočniku vodje obrata za ceste

Za več informacij in prijavo nas kontaktirajte na: 03 42 50 300 (Petra Kodela Felicijan), info@vo-ka-celje.si

Close Search Window