Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

Osnovni podatki

Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
Lava 2a, 3000 Celje, SLOVENIJA

Telefon: +386 (3) 42 50 300

ID za DDV: SI45804109
Matična številka: 5914540 000

Registrska številka: 5003100749
 
Transakcijski račun:
– NOVA KBM: SI56 0400 1004 8987 511
– DEŽELNA BANKA: SI56 1910 0001 0322 891

Organi upravljanja družbe

Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah je Vodovod-kanalizacija d.o.o. organizirana v obliki javnega podjetja, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Ima naslednje organe upravljanja:

zastava-tmp

.

SKUPŠČINA
Skupščino družbe predstavljajo predstavniki Mestne občine Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna.

NADZORNI SVET
Nadzorni svet, ki izdaja smernice in navodila za delo direktorja ter nadzira poslovanje družbe, sestavljajo: Stane ROZMAN, Maja PAPIČ LINDIČ, Janko POŽEŽNIK, Ben JASHARI, Drago PUNGARTNIK, Marjan DOBERŠEK, Egidij ČRETNIK, Mateja ŠARLAH in Tanja ČERIČ.

DIREKTOR
Mag. Marko Cvikl vodi in zastopa družbo neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost. Imenuje in razreši ga skupščina družbe.

SVET USTANOVITELJEV
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Statutov občin ustanoviteljic so občinski sveti ustanoviteljic, za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe, ustanovile skupen organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani oziroma županje občin ustanoviteljic družbe.

uporabnikov
0 +
vodovodnega sistema
0 km
kanalizacijskega omrežja
0 km
cest in kolesarskih poti
0 km
površin
0 m2

Lastniška struktura družbe

Lastniki in hkrati družbeniki družbe so:

  • Mestna občina Celje       – lastništvo v višini 90,7%
  • Občina Vojnik                   – lastništvo v višini   5,2%        
  • Občina Štore                     – lastništvo v višini   2,7%        
  • Občina Dobrna                 – lastništvo v višini   1,4%

 

Le-ti s svojimi predstavniki sestavljajo skupščino družbe. Lastniška struktura je prikazana v grafični obliki.

tortični prikaz deležev lastnikov družbe

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov

V Vodovod-kanalizaciji si nenehno prizadevamo izboljšati raven izvajanja naših storitev. Zato smo pripravili anketo, s pomočjo katere želimo proučiti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na osnovi rezultatov ankete bomo izdelali predloge za izboljšave za učinkovito in kakovostno opravljanje naših dejavnosti. Vaši odgovori so za nas zelo pomembni, zato vas vljudno prosimo za nekaj minut vašega dragocenega časa.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Klikni na povezavo

logotip KOC_KVA
Close Search Window