Na območju, kjer izvaja gospodarsko javno službo Vodovod-kanalizacija, poteka čiščenje odpadnih vod na dva načina, in sicer:

1. kjer je izgrajen kanalizacijski sistem, se odpadna voda čisti na petih čistilnih napravah, s katerimi upravljamo;

2. kjer ni kanalizacijskega sistema, se odpadne vode čistijo s pomočjo greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, s katerimi upravljajo individualni lastniki objektov, Vodovod-kanalizacija pa le sprejema greznične gošče in blato in MKČN ter ju obdela skladno s predpisi.

Čistilna naprava Celje - posnetek iz zraka

Comments are closed.

Close Search Window