Rimska Celeia 

Celje je bilo vedno bogato z vodo, saj je v mestu bilo veliko vodnjakov in studencev v njegovi okolici. Prav tako so že Rimljani v mestu zgradili vodovod in rimsko kanalizacijo, ki je še danes v uporabi. 

Nekaj zgodovinskih podatkov ...

1908

je rojstno leto celjskega vodovoda

Leta 1903 je občina odkupila zemljišča zajetij »vitanjskih« izvirov in aprila 1908 začela z izgradnjo vodovodnega sistema, ki ga je končala 20. novembra istega leta.

Vodovod je dovajal visokokakovostno vodo – studenčnico iz 19 km oddaljenih Fužin pod Vitanjem in tako oskrboval večino mesta s pitno vodo. Cevovod v skupni dolžini 27 kilometrov so zgradili iz litoželeznih cevi. Priključki so bili svinčeni, postopno pa so vgrajevali tudi vodomere, ki so merili kontrolo izgub in porabo vode. Dnevna kapaciteta vode je bila 16 litrov na sekundo (danes je ta 200 l/s).

Z obratovanjem prvega celjskega vodovoda se je pojavila tudi potreba po vzdrževanju vodovodnih naprav in pobiranju vodarine. Prvi vodovod je upravljala takratna mestna občina

1923

je nastal prvi vodovodni red

Vodovodni red je v celoti razdelal poslovanje z vodo, izpolnjevanje pogojev za njeno uporabo, nadzor, plačilne pogoje in seveda vzdrževanje in sankcije.

1974

je bilo ustanovljeno Komunalno podjetje Celje

Skozi zgodovino se je organiziranost upravljanja z vodovodnim in kanalizacijskim sistemom večkrat spreminjala. Leta 1974 je bilo ustanovljeno Komunalno podjetje Celje, ki je skrbelo za izvajanje vseh komunalnih dejavnosti, razen javne razsvetljave. S tem je bilo upravljanje z vodovodnim in kanalizacijskim sistemom prvič povezano v enovito podjetje.

Vodovod-kanalizacija, javno podjetje

od leta 1996

Zadnja sprememba organiziranosti vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema je bila leta 1995 z ustanovitvijo družbe Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. Družba Vodovod-kanalizacija, d.o.o., je bila ustanovljena z namenom racionalnejšega in ekonomičnejšega izvajanja gospodarskih javnih služb. Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnih podjetij je družbo septembra leta 1995 ustanovila Mestna občina Celje. Samostojno je družba pričela delovati aprila leta 1996. S sprejetjem dogovora o načinu delitve premoženja nekdanje občine Celje na štiri novonastale občine je bila podana možnost določitve novih družbenikov v družbi in njihovih poslovnih deležev.

Na osnovi Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, d.o.o., je bila januarja leta 2001 potrjena nova družbena pogodba, s katero so postali lastniki družbe Mestna občina Celje z 90,7 % poslovnim deležem, Občina Vojnik s 5,2 % poslovnim deležem, Občina Štore z 2,7 % poslovnim deležem in Občina Dobrna z 1,4 % poslovnim deležem. Osnovni kapital družbe znaša 1.313.505,00  EUR.

Rimska kanalizacije je še danes v uporabi – kanal na Vrunčevi
Sedež Komunale Celje in Vodovod-kanalizacije leta 1974
Sedež Vodovod-kanalizacije Celje
Sedež Vodovod-kanalizacije Celje
Close Search Window