Nujna obvestila|

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije Razlagove ulice popolna zapora prometa na odseku od hišne številke 13 do hišne številke 12a v terminu od 1. julija do 30. decembra 2024.

1. Potek zapore:
o Faza 1: Popolna zapora od križišča z JP538021 (Pleteršnikova ulica – Slomškov trg do HŠ 2) do označene lokacije na skici.
o Faza 2: Popolna zapora od hišne številke 13 do križišča z mestno cesto LZ038912 (Trg celjskih knezov – Gosposka ulica – Slomškov trg – Savinjsko nabrežje).

2. Posebni ukrepi za dostop:

o Dvosmerni promet bo omogočen na zaprtih delih Razlagove ulice, parkirna mesta modre cone bodo začasno ukinjena.
o Peš dostop bo ves čas zapore omogočen, izvajalec del bo poskrbel za varovalno območje.
o Dostop do parkirišč: V fazi 1 bo omogočen dostop do privatnega parkirišča pri Razlagovi ulici 15.

3. Nadomestno parkiranje:

o Mestna občina Celje bo v času zapore zagotovila brezplačno parkiranje na okoliških parkiriščih z izdajo dovolilnic.

4. Prometna signalizacija:

o Zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo za razumevanje in strpnost v času gradbenih del.

Comments are closed.

Close Search Window