Novice|

Celjski mestni svetniki so se v sredo, 7. junija 2023, udeležili strokovne ekskurzije, v sklopu katere so obiskali več ključnih objektov za ravnanje z vodo in odpadki v mestu. Ekskurzija je bila zasnovana z namenom, da bi se svetniki novega sestava mestnega sveta seznanili z delovanjem in izzivi, s katerimi se soočajo ti pomembni infrastrukturni sistemi.

Celjski mestni svetniki so si najprej ogledali objekt za pripravo vode – Vodarno Medlog, kjer so spoznali postopke čiščenja in priprave pitne vode za občane. Seznanili so se tudi s kompleksno infrastrukturo za zagotavljanje kakovostne pitne vode za prebivalce. Količin pitne vode je dovolj in v zadnjih 25 letih ni bilo niti ene omejitve uporabe pitne vode zaradi suše.

Nato so obiskali Čistilno napravo Celje za čiščenje odpadne vode, kjer so se seznanili s postopki čiščenja odpadne vode. Spoznali so, kako čiščenje odpadne vode vpliva izboljšanje kakovosti vodotoka in posledično na kakovost življenja občanov, saj skozi mesto teče čista reka Savinja.

Svetniki so v okviru ekskurzije obiskali tudi Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, edinstven projekt, ki je bil rezultat sodelovanja 24 občin v Savinjski regiji. V okviru obiska so spoznali obsežen sistem, ki zagotavlja trajnostno ravnanje z odpadki. Seznanili so se s sodobnimi metodami obdelave odpadkov ter pomenom ustreznega ločenega zbiranja odpadkov. Obisk je poudaril pomembnost centra kot ključnega akterja v okoljskih prizadevanjih regije.

Pred ogledom zadnjega objekta so se ustavili še na CGN črpalki, kjer se polni tudi Celebus, ki jih je ta dan vozil naokoli. Toplarna Celje, ki predstavlja pomembno infrastrukturno enoto za zmanjševanje volumna količine predhodno obdelanih odpadkov ter dehidriranega blata iz ČN Celje ter sočasno oskrbo z lokalno pridobljeno energijo, je bila zadnja postaja informativno in strokovno bogate poti.

Krožno pot po celjskih infrastrukturnih objektih so organizirala celjska javna podjetja Simbio, Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje. Mestnim svetnicam in svetnikom so se pridružili tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač, vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar, vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalo mag. Miran Gajšek, vodja Sektorja za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Dušan Slapnik in vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje mag. Saša Heat Drugovič.

Strokovna ekskurzija je omogočila vsem udeležencem seznanitev z delovanjem pomembnih infrastrukturnih sistemov ter poudarila pomen trajnostnih pristopov pri ravnanju z vodo, odpadki in energijo v lokalni skupnosti. Primer povezovanja vseh treh javnih podjetij je edinstven primer ekološke osveščenosti, saj edino v Mestni občini Celje rešujemo problem nastalega blata s sosežigom gorljive frakcije odpadkov v Toplarni Celje in znotraj občine počistimo onesnaženje, ki tu nastaja.

Comments are closed.

Close Search Window