ASV - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

NUJNA OBVESTILA

NUJNONUJNO

Sanacija mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje

18.09.2019
Zaradi rekonstrukcije mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje je bila v začetku avgusta postavljena popolna zapora prometa. Ves promet je od takrat preusmerjen skozi kompleks Prevozništva, obvozi pa so označeni z ustrezno prometno signalizacijo. Dela naj bi bila po prvih ocenah končana predvidoma konec novembra 2019, vendar pa se je med deli pokazalo, da bo potrebna obsežnejša rekonstrukcija od sprva predvidene, zato rok končanja še ni dokončen.
NUJNONUJNO

Zapora Stari grad Celje-Zvodno do 19. 10. 2019

18.09.2019
Obveščamo vas o popolni zapori ceste Stari grad (od Kmetca) proti Zvodnem zaradi sanacije plazu. Zapora bo od jutri do predvidoma 20. 10. 2019.
NUJNONUJNO

Popolna zapora Vegove do 29. 9. 2019

18.09.2019
Obveščamo vas, da bo od 19. 9. in predvidoma do 29. 9. 2019 popolna zapora Vegove na Polulah.
NUJNONUJNO

Delna zapora Tkalske in popolna zapora Nušičeve do predvidoma 18. 10. 2019

18.09.2019
Obveščamo vas, da bo predvidoma do 18. 10. 2019 polovična zapora Tkalske, in sicer cesta ne bo prevozna od Vrunčeve proti Kersnikovi. Obnavljala se bo javna razsvetljava, elektrika, pločnik … Hkrati bo v istem terminu večkrat popolna zapora Nušičeve. Obe zapori sta označeni na skicah.
NUJNONUJNO

Delna zapora Partizanske

17.09.2019
Obveščamo vas, da bo delna zapora lokalne ceste krožišča v Liscah pri Celju (kategorizirana lokalna cesta Celje – Brnica – Kasaze v Liscah) zaradi izgradnje telekomunikacijske kabelske kanalizacije, in sicer od danes, 17. 9. in vse do 21. 9. 2019.
NUJNONUJNO

Zaprt most čez Ločnico v Zagradu

24.07.2019
Obveščamo vas, da se je porušil most čez Ločnico v Zagradu – pred gasilskim domom Zagrad-Pečovnik. Do nadaljnjega bo tam popolna zapora. Za manjša vozila je možen obvoz po vzporedni cesti.

ZANIMA ME

DEJAVNOSTI

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 318
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM