Obstoječe kanalizacijsko omrežje, s katerim upravljamo, se nahaja v občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna in ga sestavlja približno 355 km kanalov s pripadajočimi objekti:

  • približno 10615 revizijskih jaškov
  • 5 čistilnih naprav za odpadne vode
  • 19 objektov za regulacijo in dušenje odtoka
  • 6 zadrževalnih bazenov
  • 4 združitveni objekti
  • 12 sifonov
  • 24 razbremenilnih objektov
  • 39 črpališča razbremenjenih odpadnih vod

Kanalizacijski sistemi

Na našem območju imamo naslednje kanalizacijske sisteme, ki so zaključeni s čistilnimi napravami:

– Kanalizacijski sistem Celje, ki se končuje s Čistilno napravo Celje in ki odvaja odpadne vode s prispevnega območja mesta Celje ter primestnih naselij Ostrožno, Lopata, Medlog, Lokrovec, Dobrov, Šmarjeta, južni del Zadobrove in Ljubečne, Leskovec, Trnovlje, del Prekorja, del Škofja vas, Bukovžlak, Žepina, Štore, Kompole, Prožinsko vas, Pečovnik, Slance, Teharje, Levec, Drešinja vas, Polule, Zagrad, Košnica, Tremerje. 

– Kanalizacijski sistem Škofja vas, ki odvaja odpadne vode Vojnika, Arclina, Zadobrove, dela Ljubečne, Škofje vasi in ki se končuje s Čistilno napravo Škofja vas.

– Kanalizacijski sistem Dobrna, ki odvaja odpadno vodo z Dobrne, Polž, Pristove in Vinske Gorice in ki se končuje s ČN Dobrna.

– Kanalizacijski sistem Nova Cerkev, ki odvaja odpadne vode Nove Cerkve ter dela Polž in se končuje s ČN Nova Cerkev.

– Kanalizacijski sistem Frankolovo, ki odvaja odpadne vode Frankolovega in se končuje s ČN Frankolovo

Comments are closed.

Close Search Window