Kanalizacija – Kako se pravilno priključiti nanjo?

Kako zavarovati klet ali pritličje pred zaplavitvijo iz kanalizacije? Povsem normalno je, da se zaradi odtekanja padavinske vode v kanalizacijo gladina vode v kanalih dvigne. Pri močnejših nalivih je enkrat letno tudi dopustno, da se zaradi polnih kanalov voda zadržuje po ulicah, v lokalnih depresijah in podobnih prostorih, ter nato odteče, ko naliv mine. Takšen način se je uveljavil zaradi racionalne gradnje kanalizacijskega omrežja in je običajen tako v Evropi kot v svetu. Posledično pa to zahteva takšno izvedbo hišnih priključkov, ki preprečuje zaplavitev kletnih prostorov iz kanalizacije.

Rešitve so dokaj enostavne in v praksi preizkušene:

  • Pritličja naj bodo nekoliko višja od nivoja ulice.
  • Odpadne vode iz zgornjih nadstropij naj se odvajajo ločeno. Če so objekti podkleteni, se naj odpadna voda, ki nastaja v pritličju in zgornjih nadstropjih, odvede direktno v javno kanalizacijo. *Odpadno vodo iz kleti se ne sme direktno priključiti na javno kanalizacijo, ampak jo je potrebno s pomočjo hišnega črpališča črpati v kanalizacijo.
  • Zaščita kanala s povratno loputo. Izjemoma lahko zaščitimo hišni priključek samo s povratno loputo. Vendar v času visokih vod hišnih odtokov ne smemo uporabljati, da ne povzročimo poplave z lastno odpadno vodo.
  • Prevodnost hišnega priključka in interne kanalizacije. Zagotoviti je potrebno zadostno prevodnost hišnega priključka in interne kanalizacije. Kratkotrajni, a zelo močni nalivi v kanalizacijskem sistemu ne povzročijo velikega dviga gladine, se pa pogosto zgodi, da zaplavitev povzročijo vode s strehe in dvorišča, ker odtočna cev ni sposobna sprejeti vse vode.

V praksi ugotavljamo, da je veliko primerov, kjer so hišni kanalizacijski priključki kletnih prostorov izgrajeni brez strokovnih usmeritev. Zato opozarjamo tudi uporabnike, ki trenutno nimajo problemov, da takšna možnost zaplavitve iz kanalizacije obstaja in jim predlagamo, da si pravilno uredijo hišni kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo. 

Comments are closed.

Close Search Window