Laboratorijske preiskave pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno z novo sprejeto Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23). Preskušanja se izvajajo po letnem programu, ki ga pripravlja podjetje Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o. s sedežem na Lavi 2a, Celje.

Vzorčenje in laboratorijska preskušanja pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V Osrednjem oskrbovalnem območju se tedensko izvede od sedem do osem preskušanj vode za redne mikrobiološke preiskave in štiri do pet preskušanj vode za redne fizikalno-kemijske preiskave. V ostalih, manjših vodovodnih sistemih oziroma oskrbovalnih območjih se redna preskušanja izvajajo 1x mesečno.

Poleg rednih preskušanj se skladno z letnim planom skozi vse leto izvajajo tudi občasna mikrobiološka in kemijska preskušanja in ostala, ciljana preskušanja na posamezne parametre (trihalometane, kovine, triazinske pesticide, klorat, klorit, bromat idr.).

Comments are closed.

Close Search Window