Podrobnejši rezultati preiskav vzorcev pitne vode v posameznih vodovodnih sistemih v našem upravljanju, pridobljeni v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa, tako prikazani v letnih poročilih.

Od leta 2013 so podatki o kakovosti pitne vode objavljeni v sklopu letnih poročil o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju odpadnih vod:

Comments are closed.

Close Search Window