INFORMACIJE ZA UPORABNIKE PITNE VODE
OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE SKLADNO Z UREDBO O PITNI VODI
(Ur. list RS, št. 61/23, Priloga 4)

Skladno z 18. členom in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/23), ki je stopila v veljavo junija 2023, vam podajamo informacije o vodovodnih sistemih in posameznih oskrbovalnih območjih v našem upravljanju.
(za podrobnejše informacije kliknite na željen vodovodni sistem)

VODOVODNI SISTEM
CELJE

Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje in s tem povezani nasvet nasveti glede zdravja in varne uporabe pitne vode

najdete tukaj

Comments are closed.

Close Search Window