Uporabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Trdota vode je lastnost vode, ki je odvisna od vsebnosti mineralnih snovi. Pri pitni vodi v glavnem govorimo o vsebnosti kalcijevega karbonata, ki mu v pogovornem jeziku pravimo vodni kamen. Vsebnost kalcijevega karbonata je lastnost surove vode, ki je s tehnologijo ne spreminjamo. V Sloveniji se večina podzemne vode nahaja v karbonatnih nanosih ali skladih, zato voda vsebuje precej kalcijevega karbonata. Zato to vodo imenujemo trda voda. O mehki vodi govorimo, če podzemna voda prihaja iz skladov, ki ne vsebujejo apnenca. V Sloveniji imamo izrazito mehko vodo na območju Pohorja.
Vodni kamen je po eni strani nadloga, po drugi strani pa je prav koristen. Zelo rad se izloča iz vode in s tem povzroča težave na iztočnih pipah in v grelnih napravah. Po drugi strani pa izločen vodni kamen pomeni dodatno zaščito vodovodnih cevi, kar ni nepomembno pri jeklenih pocinkanih ceveh. Tuširanje je veliko manj prijetno z mehko vodo, ker težko speremo milnico. Tudi okus vode je povezan s trdoto. Trda voda je prijetnejšega okusa, mehka voda pa ima sloves plehke vode.
Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati pomenijo prehodno trdoto, ki izginja pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2. Netopni karbonati pa se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (npr. bojler). Preostale spojine predstavljajo tako stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija pa je skupna trdota vode. Za merjenje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo merimo v nemških trdotnih stopinjah (1°dH = 10 mg CaO/liter vode), lahko pa tudi v drugih enotah kot so francoske trdotne stopinje (°F), mmol (mili moli na liter) ali mg CaCO3/l.

 

Stopnja trdote vodeNemške trdotne stopinje (°dH)
zelo mehka voda (destilirana voda)0 – 4
mehka voda (deževnica)4 – 8
srednje trda voda8 – 18
trda voda18 – 30
zelo trda vodanad 30


V sledeči tabeli navajamo trdoto vode po posameznih oskrbovalnih območjih, in sicer: 
Tabela trdote po oskrbovalnih območjih

Comments are closed.

Close Search Window