Splošno

Čistilna naprava Nova Cerkev je zgrajena in locirana na levem bregu potoka Novaški graben pod naseljem Nova Cerkev in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo po ločenem, delno pa po mešanem sistemu kanalizacije.

Namenjena je čiščenju odpadnih voda naselij:

  • Nova Cerkev,
  • Polž in
  • dela Višnje vasi.

Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo.

Izgradnja se je pričela avgusta 2002 in je bila zaključena septembra 2003.

Obremenitev čistilne naprave

Gre za nizko obremenjeno mehansko-biološko ČN s podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Čistilna naprava je zgrajena za 1200 PE v gradbenem delu, hidromehansko pa je opremljena le ena linija za 600 PE.

Povprečna letna hidravlična obremenitev je 14,3 m3/h.

Objekt čistilne naprave je vkopana prekatna – monolitna armirano-betonska konstrukcija, ki bo nad terenom nadzidana ter v celoti pokrita z dvokapnico, zato emisij smradu v okolico ni. 

Tehnologija čiščenja

Tehnologija čiščenja obsega:

  • črpanje surove odpadne vode in mehansko predčiščenje
  • biološko čiščenje z aktivnim blatom z nizko obremenitvijo v dveh bioloških linijah z nitrifikacijo in denitrifikacijo
  • aerobna stabilizacija blata
  • dehidracija blata (na ČN Celje)

 

 

fotografija čistilne naprave Nova Cerkev

Comments are closed.

Close Search Window