Na območju Mestne občine Celje in Občin Štore, Vojnik in Dobrna, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, se praznijo greznice enkrat na tri leta, male komunalne čistilne naprave pa vsako leto. Storitev je obračunana na mesečni položnici.  

Izvajanje storitev

Praznjenja se izvajajo po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem letnem planu.

Gospodinjstva so po pošti obveščena o dnevu in uri praznjenja greznice oz. MKČN.

Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop – odstraniti morebitne ovire …).

Plan praznjenja greznic in MKČN v letu 2024

 

Oprostitev plačila praznjenja greznic za kmetijsko gospodarstvo

Stranka vloži vlogo za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Vlogo mora stranka obnoviti na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru se ji prične zaračunavati praznjenje grezničnih gošč/blata iz MKČN. Vlogo najdete tukaj.

Comments are closed.

Close Search Window