(obveščanje uporabnikov pitne vode skladno z 18. členom in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/23)

1.    Identifikacija upravljavca vodovodnega sistema Brdce nad Dobrno

PODJETJE

Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

NASLOV

Lava 2a, 3000 Celje

TELEFON

+386 (3) 42 50 300

ID ZA DDV

SI45804109

DIREKTOR

mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.

SPLETNA STRAN

https://www.vo-ka-celje.si

E-POŠTA

info@vo-ka-celje.si

 

2. Identifikacija oskrbovalnega območja v sklopu vodovodnega sistema Brdce nad Dobrno

Oskrbovalno območje

Število uporabnikov

Oskrbovana naselja

Brdce

9

OBČINA DOBRNA: del Brdc nad Dobrno

 

Comments are closed.

Close Search Window