(obveščanje uporabnikov pitne vode skladno z 18. členom in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/23)

1. Identifikacija upravljavca vodovodnega sistema Celje

PODJETJE Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
NASLOV Lava 2a, 3000 Celje
TELEFON+386 (3) 42 50 300
ID ZA DDVSI45804109
DIREKTOR mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.
SPLETNA STRANhttps://www.vo-ka-celje.si
E-POŠTAinfo@vo-ka-celje.si

2. Identifikacija oskrbovalnih območij v sklopu vodovodnega sistema Celje

Oskrbovalno območjeŠtevilo uporabnikovOskrbovana naselja
Osrednje oskrbovalno območje54 399

MESTNA OBČINA CELJE: Brezova, Bukovžlak, Celje, Dobrova, Glinsko,
Gorica pri Šmartnem, Jezerce pri Šmartnem, Lahovna, Leskovec,
Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Medlog,
Otemna, Pepelno, Prekorje, Rožni vrh, Runtole, Šentjungert, Škofja vas,
Slance, Slatina v Rožni dolini, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini,
Šmiklavž pri Škofji vasi, Teharje, Trnovlje pri Celju, Vrhe, Začret,
Zadobrova, Žepina, Zvodno, Osenca, Pečovnik

OBČINA VOJNIK: Arclin, Bovše, del Globoč, Gradišče pri Vojniku, Homec,
Hrenova, Ivenca, Koblek, Konjsko, Lešje, Nova Cerkev, Polže, Pristava,
del Razdelja, Razgor, Socka, del Straže pri Novi Cerkvi, Tomaž nad Vojnikom,
Višnja vas, Vizore, Vojnik, Zlateče, del Trnovlje pri Socki

OBČINA ŠTORE: del Kompol, Ogorevc, Draga, Prožinska vas, Štore, Pečovje

OBČINA ŽALEC: del Galicije

OBČINA ŠENTJUR: del Proseniškega, del Cerovca, del Vrbnega, del Zlateč
in del Marija Dobja

Toplica833OBČINA VOJNIK: Bezenškovo Bukovje, Brdce, Črešnjevec, Črešnjice,
Dedni vrh pri Vojniku, del Frankolovega, Ilovca, Jankova, Male Dole,
Podgorje pod Čerinom, Razgorce, Rove, del Verpet, Želče
Laška vas – Bojansko456OBČINA ŠTORE: del Kompol, Laška vas pri Štorah, Šentjanž nad Štorami
Košnica – Tremerje949MESTNA OBČINA CELJE: Košnica pri Celju, Tremerje, del Celja
Svetina285

OBČINA ŠTORE: Svetina, Javornik, del Šentjanža nad Štorami

MOC: del Pečovnika

Beli potok602OBČINA VOJNIK: del Belega Potoka pri Frankolovem, del Dola pod Gojko,
del Frankolovega, del Globoč, del Ilovce, del Ivence, del Jankove, del Lindeka,
del Stražice, del Verpet
Kapelca685OBČINA VOJNIK: del Belega Potoka pri Frankolovem, del Dola pod Gojko,
del Lindeka, Lipa pri Frankolovem, Novake, Rakova Steza, del Razdelja,
Straža pri Dolu, del Straže pri Novi Cerkvi, del Stražice,
del Trnovlje pri Socki, del Verpet, Zabukovje
Lahka peč129

OBČINA VOJNIK: Socka, Čreškova

OBČINA DOBRNA: del Zavrh nad Dobrno, del Vrba

Comments are closed.

Close Search Window