VODOVODNI SISTEM DOBRNA

(obveščanje uporabnikov pitne vode skladno z 18. členom in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/23)

1. Identifikacija upravljavca vodovodnega sistema Dobrna

PODJETJE

Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

NASLOV

Lava 2a, 3000 Celje

TELEFON

+386 (3) 42 50 300

ID ZA DDV

SI45804109

DIREKTOR

mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.

SPLETNA STRAN

https://www.vo-ka-celje.si

E-POŠTA

info@vo-ka-celje.si

 

2. Identifikacija oskrbovalnih območij v sklopu vodovodnega sistema Dobrna

Oskrbovalno območje

Število uporabnikov

Oskrbovana naselja

Hudičev graben – Lanšperg

1.124

OBČINA DOBRNA: del Brdc nad Dobrno, del Dobrne, del Klanca, del Lokovine, del Paroža, del Pristove, Vinska Gorica, Vrba, Zavrh nad Dobrno

OBČINA VOJNIK: del Landeka, del Čreškove

Parož

780

OBČINA DOBRNA: del Dobrne, del Klanca, Loka pri Dobrni, del Lokovine, del Paroža, del Pristove, Strmec nad Dobrno

OBČINA VELENJE: del Janškovega Sela

OBČINA ŽALEC: del Hramš

Comments are closed.

Close Search Window