Naročnik odda izpolnjeno vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznimi prilogami:

  • GRADBENO DOVOLJENJE ALI DRUG DOKUMENT, KI IZKAZUJE LEGALNOST GRADNJE
  • POTRDILO OBČINE O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

Dokumentacijo odda po pošti ali osebno na naslov VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje ali pošlje po elektronski pošti na naslov info@vo-ka-celje.si

Comments are closed.

Close Search Window