Naročnik odda izpolnjeno vlogo za pridobitev vodovodnega priključka za objekt z ustreznimi prilogami: 

  • GRADBENO DOVOLJENJE ALI DRUG DOKUMENT, KI IZKAZUJE LEGALNOST GRADNJE
  • POTRDILO OBČINE O PORAVNANIH OBVEZNOSTI PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
  • DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) na vpogled
  • IZJAVA O USTREZNOSTI IZVEDBE VODOVODNE INSTALACIJE z vsemi zahtevanimi prilogami; v kolikor je obravnavan objekt novogradnja
  • IZJAVA O USTREZNOSTI VODOVODNE INSTALACIJE ; v kolikor je obravnavani objekt že obstoječ
  • OBRAZEC: PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI z vsemi zahtevanimi prilogami – velja v primeru, da je v vašem gradbenem dovoljenju predpisana vgradnja MKČN. Obrazec najdete tukaj.

 

Dokumentacijo odda po pošti ali osebno na naslov VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje ali pošlje po elektronski pošti na naslov info@vo-ka-celje.si

Comments are closed.

Close Search Window